Charza - Vostochnyj Front

Band: Charza 
Album Title: Vostochnyj Front
Year: 2008
Genre: NSBM 
Country: Russia

************************************* 
Tracklist:

1 Vostochnyj Front
2 Dushi Predkov
3 Russkij Voin
4 Nalet Vraga
5 Strashnye Mysli
6 Mayhem of Funeral Death
7 Svinaja Religija
8 Charza 

*************************************